บทความ:Drupal Debugging variables in page.tpl.php


200917 May

ปรกติถ้าเราใช้คำสั่ง print_r เพื่อ dump ค่าตัวแปรออกมาแสดงผลนั้นก้อสามารถทำได้ปรกติ แต่มันจะมีการแสดงผลออกมาค่อยข้างไม่เป็นระเบียบทำให้ยากต่อการ debug ค่าต่าง ๆ ออกมา ดังนั้นบทความนี้ก้อเลยก้อแนะนำให้คุณลองใช้คำสั่งด้านล่างนี้ debugging ใน page.tpl.php หรือ node.tpl.php ในไฟล์อื่นที่อยู่ theme ซึ่งจะทำได้การ debugging ค่าออกมาได้ง่าย

 print '<pre>';
 print htmlspecialchars(print_r(get_defined_vars(), TRUE), ENT_QUOTES);
print '</pre>';
จะได้โครงสร้างของตัวแปร $vars['node'] อยู่ในกล่องข้อความของ Drupal อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านง่ายกว่าเดิมเยอะ :) แหล่งที่มา http://drupal.org/node/308732

หาโค้ดส่วนลด , ส่วนลด lazada ล่าสุด ส่วนลด lazada true

หาโค้ดส่วนลด , ส่วนลด lazada ล่าสุด

Finger Style Guitar
(2)

รวม DVD แนวเพลง Finger Style Guitar ต่างๆ

fingerstyle
(1)

DVD และ VCD เพลงแนว Finger Style Guitar

pair bluetooth
(1)

วิธีการ Pair อุปกรณ์ Bluetooth ต่าง ๆ

บทความและความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์

css
(11)

บทความเกี่ยวกับ CSS, เทคนิคต่าง ๆในการใช้ CSS เรียนรู้การแก้ไขต่าง ๆ

css hack
(4)

บทความเกี่ยวกับ CSS, เทคนิคในการปัญหา cross browser ในการแสดงผลของ browser ที่แตกต่าง ๆ กัน

drupal
(12)

บทความเกี่ยว Drupal แนะนำการใช้งาน Drupal และเทคนิคต่างๆในการใช้งาน

javascript
(13)

บทความเกี่ยว Javascript แนะนำการใช้งานวิธีแก้ไขต่างๆ

JSON
(1)
php
(4)
SEO
(3)
Web Tools
(3)

แนะนำเครื่องมือสำหรับพัฒนาเวบไซต์