แก้ไขภาษาไทยเวลาค้นหาใน Mysql,แก้ไขปัญหาภาษาไทยเวลา search ภาษาไทย


201028 Jan

แก้ไขภาษาไทยเวลาค้นหาใน Mysql,แก้ไขปัญหาภาษาไทยเวลา search ภาษาไทย
บทความนี้เขียนขึ้นจากปัญหาการ search fulltext ภาษาไทย เมื่อทำการ
สร้าง query มาในการค้นเมื่อเรา้ค้นหาภาษาไทยก้อจะไม่พบผมก้อเลยลอง
ใช้คำสั่ง
CONVERT CONVERT( _utf8 '%$_POST[internship_company]%'
USING tis620 ) เพิ่มในส่วนของการ LIKE ใน fields นี้
เมื่อลอง Query แล้วก้อใช้ได้ปรกติในส่วนอื่นที่เกี่ยวกับอื่น ๆ ผมก้อ Set ตามนี้ไป
ผมใช้ ez.sql.php ซึ่งเป็น class สำหรับใช้กับ database เพิ่มส่วนนี้ลงไปในไฟล์นี้ก้อใช้งานได้ปรกติ

mysql_query("SET character_set_results=tis620",$this->dbh);
mysql_query("SET character_set_client='tis620'",$this->dbh);
mysql_query("SET character_set_connection='tis620'",$this->dbh);
mysql_query("collation_connection = tis620_thai_ci",$this->dbh);
mysql_query("collation_database = tis620_thai_ci",$this->dbh);
mysql_query("collation_server = tis620_thai_ci",$this->dbh);

อันนี้คือตัวอย่าง Query กับการใช้
CONVERT( _utf8 '%$_POST[internship_company]%'
USING tis620 )

แล้วเมื่อนำมาต่อกัน SQL query ก้อได้แบบนี้ก้อนำไปใช้ได้เลยก้อ search ภาษาไทยได้ปรกติ
อืมผมก้อแก้ๆกันไปใครมีวิธีที่ดีกว่าก้อแบ่งปันก้อหน่อยล่ะกันผมลองแล้วมันได้ก้อเลยมาใส่ไว้ในเวบ
เพื่อใครเจอะปัญหาแบบเดียวกันก้อลองนำไปใช้ดู

SELECT *
FROM `tbl_internship`
WHERE `internship_company` LIKE CONVERT( _utf8 '%$_POST[internship_company]%'
USING tis620 )
COLLATE tis620_thai_ci
LIMIT 0 , 30

1.
ผู้มาเยือน's picture
Comment ?

says:

พี่ปลดแอกให้ผมเลยนะนี่

2.
webmaster's picture

says:

เป็นเทคนิค...และปัญหาที่เคยเจอะ..เอามาลงไว้
เชื่อว่าซักวันคงมีคนเจอะเหมือน ๆ กัน เลยเอามาลงไว้คับ

หาโค้ดส่วนลด , ส่วนลด lazada ล่าสุด ส่วนลด lazada true

หาโค้ดส่วนลด , ส่วนลด lazada ล่าสุด

Finger Style Guitar
(2)

รวม DVD แนวเพลง Finger Style Guitar ต่างๆ

fingerstyle
(1)

DVD และ VCD เพลงแนว Finger Style Guitar

pair bluetooth
(1)

วิธีการ Pair อุปกรณ์ Bluetooth ต่าง ๆ